Průzkumy brněnského podzemí probíhají už více než tři desítky let. Během této doby bylo objeveno a staticky zajištěno překvapivě velké množství nejrůznějších podzemních objektů, které zásadním způsobem obohatily poznatky a dosud známé informace o historii města. S převážnou většinou nalezených podzemních staveb se odborná i široká veřejnost může seznámit pouze prostřednictvím dokumentů, fotografií a informačních textů. S postupujícím badatelským úsilím během posledních let však došlo k nálezům tak zásadním a z historického hlediska atraktivním, že do záměrů odborníků, zabývajících se touto činností, čím dál více vstupovaly úvahy o jejich zajímavější prezentaci. Některé části objevených prostor byly veřejnosti představeny při několika výjimečných příležitostech. Zájem o jejich zhlédnutí byl však tak velký, že nemohl být dostatečně uspokojen. Mimořádné prohlídky nově nalezených podzemních objektů pak následovaly ve stále častějších intervalech, přesto zájem odborníků, ale i brněnských obyvatel stále narůstal. Vzniklá situace a několik předložených studií na využití nalezených prostor postupně přesvědčily zástupce města o své atraktivitě a reálnosti prezentace. Snaha zpřístupnit prostory brněnského podzemí pak vyvrcholila v roce 2008 přípravou a realizací projektu s názvem „Zpřístupnění brněnského podzemí“. Z nejzajímavějších historických lokalit, které se nabízely, byly vybrány tři objekty – mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, labyrint sklepů pod Zelným trhem a kostnice u kostela sv. Jakuba. Po důkladné přípravě a schválení zastupitelstvem města Brna byl projekt s finanční podporou Regionálního operačního programu fondů Evropské unie v roce 2009 zahájen.

Mincmistrovský sklep a expozice sklepů pod Novou radnicí byly slavnostně otevřeny veřejnosti 26. listopadu roku 2010. Staly se tak první stálou zpřístupněnou lokalitou brněnského historického podzemí. Na začátku roku 2011 byl dokončen a zpřístupněn Labyrint pod Zelným trhem. Poslední z trojice podzemních prostor Kostnice u sv. Jakuba byla dokončena a zpřístupněna roku 2012.

Historie brněnského podzemí je velmi bohatá a jeho rozsah s pokračujícím průzkumem stále roste. Nové objevy a nálezy každým rokem rozšiřují naše znalosti a doplňují chybějící souvislosti o době, kdy tyto stavby vznikaly a sloužily svému účelu. Dokladů o činnosti našich předků, které nám Brno prostřednictvím podzemí postupně nabízí, je zatím stále dost. Je to paměť města, která nám předkládá k posouzení, co ze zajímavé části historie ležící pod brněnskou dlažbou zachováme.