Studna, která podle dochovaných rytin a několika historických map a plánů stála uprostřed Rybného trhu, byla zřízena pravděpodobně na přelomu 14. a 15. století a sloužila zřejmě až do roku 1820, kdy byla zasypána. Měla kamenné roubení s dekorem a jeden až dva vyrovnávací stupně. Původně neměla kovanou mříž, která ji zdobila až od 17. století.

Vyznačení studny na několika plánech pomohlo celkem přesně odhadnout místo, kde se asi původně nacházela. V létě roku 1999 začaly průzkumné práce uprostřed náměstí. Po zahájení výkopu průzkumné šachty byl v hloubce dvou metrů pod dlažbou nalezen fragment cihelné klenby, kterou byla studna po zasypání zaklenuta. Klenba měla zabránit dalšímu propadání zeminy pod dlažbou náměstí a svůj úkol splnila dokonale. Pod ní se objevila zachovalá kamenná studna o průměru 1,4 m, zcela zasypaná hlínou a navážkou. Zásyp byl postupně vybírán až na úroveň dna do hloubky 14,5 m. Po vyčištění byla studna přespárována a chybějící kameny doplněny.

Zajímavé zjištění čekalo v hloubce 11 m. V této úrovni je ve vyzdívce zazděn osmiboký studniční věnec z dubového dřeva, což znamená, že studna byla dodatečně prohloubena o 3,5 m, zřejmě z důvodu poklesu hladiny spodní vody. Potvrzuje to i povrch kamenů, který je nad tímto věncem ohlazený od vytahování okovů mnohem více než pod ním.

Od okamžiku, kdy bylo po dokončení oprav zastaveno čerpání vody, nastoupal vodní sloupec studny do výšky 3 m. Nyní je studna dočasně zastropena a čeká na to, zda bude znovu začleněna do prostoru náměstí, tak jako v minulosti.