Bývalý městský pivovar zabíral původně komplex pěti domů a tvořil tak západní cíp bloku, který je nazýván Velký špalíček. Pivovar, jehož torzo se nachází v domě č. 20 na Starobrněnské ulici, byl původně přístupný z ulice Dominikánské a vjezd k němu umožňovala brána dvora z nynějšího Šilingrova náměstí.

Při úpravách pivovaru v roce 1775 byly k jeho areálu postupně připojeny na Starobrněnské ulici další tři domy, kde byla také zřízena městská pivnice. V horních patrech objektu byli ubytováni zaměstnanci pivovaru a bydlel zde i sládek František Ondřej Poupě, autor první učebnice o výchově českých sládků a pivovarnictví.

Městský pivovar u Brněnské brány byl v 16. století největší v Brně a velkou měrou přispíval do městské pokladny. Tomu také odpovídala velikost a rozsah jeho sklepení v několika patrech. Přímo pod domem č. 20 se nachází čtvercový, raně renesanční sklepní prostor se čtyřmi křížovými klenbami, zaklenutými na střední pilíř z pískovce.

Ze čtvercového sklepa jsou schodištěm přístupné další prostory, směřující pod ulici. Z nich je možno po schodišti vstoupit do dlouhé chodby, kam ústily vstupy do sklepení protější ulice. Tyto vstupy jsou nyní zazděny a chodbou lze projít do největšího sklepního prostoru pod Šilingrovým náměstím.

Tento barokní sklep 24 m dlouhý a 5,5 m široký s cihelnou valenou klenbou vysokou téměř 4 m byl v minulosti propojen celkem se čtyřmi domy obklopujícími náměstí. Mimo dobu válečného stavu pravděpodobně i tento sklep sloužil potřebám městského pivovaru. Při stavebních pracích však došlo k poškození části prostoru pod náměstím, když cementové silo prolomilo původní klenbu a propadlo se do hloubky deseti metrů.