Při průzkumu podzemí na České ulici sondou položenou před průčelí někdejší prodejny parfémů jménem Convalaria  byl objeven menší středověký sklípek s přístupovou chodbou. Na hliněné podlaze byla uprostřed místnosti pod nánosem hlíny nalezena malá studna s cihelným roubením. V tělese studny dokonce ještě spočívalo celkem zachovalé čerpací zařízení.

Objevený pozdněgotický sklípek byl vystavěn přibližně ve druhé polovině 15. století. Rozměrem poměrně malý objekt je vyzděn z kamenného a smíšeného zdiva a je zaklenut cihelnou lomenou valenou klenbou. Nachází se v hloubce necelých dvou metrů pod úrovní ulice, mezi dvěma stromy, přímo před prosklenou výlohou dnešní kavárny. Přístupová chodba do sklepa směrem od jihu byla zřejmě dříve napojena na další sklepení, které zaniklo se stavbou současného domu. Sklípek sloužil pravděpodobně jako úložný prostor, později jako přístup ke studni. Ta je velmi zvláštní. Od úrovně podlahy dlážděné cihlami je hluboká asi 4 m a je stále činná. Zajímavé je její roubení, které bylo vyzděno z cihel, dlaždic i kamene. Její metrový průměr se s postupující hloubkou mění z kruhového na čtvercový a opět na kruhový.

Objevený sklípek nebylo možné napojit na stávající objekt, a proto byl vstup zřízen na opačné straně. V čele gotické zdi byl vyzděn klenutý otvor a napojen na nově zřízenou vstupní šachtu. Studna byla osazena mříží, nalezenou pumpu předali archeologové technickému muzeu. Dnes je možné do sklepa vstoupit pouze litinovým poklopem osazeným v dlažbě. V místě letních zahrádek sousedících restaurací si tohoto vstupu jen málokdo všimne.