Jedním z nejzajímavějších objevů při průzkumu podzemí je středověké sklepení v Biskupské ulici na Petrově. Je skryto pod trojúhelníkovou plochou trávníku, kde v místě u schodů stála v polovině 14. století kapitulní hospoda „U veliké dýmky“, které se říkalo lidově „U fajfky“. Součástí hospody byly také skalní sklepy, které sloužily potřebám hostince a podle sortimentu v reklamě listů Moravské orlice z roku 1867 patřila “staroznámá pivnice U velké dýmky” na Petrově se svým “dobře odleželým ležákem” k velmi vyhledávaným. V sobotu byly servírovány čerstvé domácí jitrnice. Pravidelnými návštěvníky hospody bývali “počestní mistři řemeslníci”, kteří se zde zastavovali zvláště v neděli po mši nebo po požehnání na ranní či večerní doušek. Všechny objekty, kromě sklepení, byly strženy v roce 1888.

Sklepní prostory bývalé hospody byly objeveny při průzkumu podzemí začátkem 90. let 20. století. Jsou vytesány ve skále s pozdějšími cihelnými dozdívkami. Součástí sklepů jsou také dvě studny, které jsou stále činné. Proto i tento sklep je neustále zaplavován spodní vodou a ta, pokud není odčerpána, vytváří zde přirozenou vodní nádrž. Proto bylo nutné při průzkumu použít nafukovací člun a při svitu svítilen proplouvat pod klenbou, porostlou krasovou výzdobou. Odtud tedy zřejmě pramení vznik legendy o “jezeru pod Petrovem”.

Při průzkumu a opravě sklepení došlo k vyčištění obou studní, vyspravení zdiva i podlahy, která byla dlouhodobým působením vody téměř zničena, a bylo obnoveno schodiště, ukončené vstupní šachtou. Nevyřešeným problémem tohoto prostoru však stále zůstává stoupající hladina vody obou studní, která musí být zatím pravidelně odčerpávána. Přístup do sklepů je nyní umožněn pouze ocelovým poklopem umístěným v zatravněné ploše.