Stopy historie města nezanikají jen neuváženými stavebními zásahy a výstavbou nových nadzemních objektů. Děje se tak i při realizaci staveb nezbytných pro fungování města a zajišťujících komfort jeho obyvatel. K těmto stavbám patří také budování podzemních kolektorů. Stavby, které ukrývají ve svých útrobách inženýrské sítě a rozvody nejrůznějších médií, distribuci pitné vody i vedení kanalizačních odpadů, jsou budovány pod ulicemi, náměstími i parky historického jádra města. Lze tedy předpokládat, že se čas od času dostanou do střetu s historickým podzemím, které se nachází ve stejné hloubce jako linie kolektorů.

Jeden z mnoha příkladů náhodných objevů při ražbě kolektorů byl zaznamenán v roce 2006 při realizaci kolektorové sítě pod náměstím Svobody. Přímo pod budovou č. 10, známou jako dům „U Čtyř mamlasů“, byl zachycen komplex barokních sklepů. Částečně zasypané sklepy s přístupovými schodišti byly ve velmi dobrém statickém stavu a při včasném objevení mohly být pravděpodobně zachráněny. Avšak vzhledem k tomu, že linie kolektorů již nemohla být změněna, byly nalezené sklepy pouze zdokumentovány a poté zničeny.

Při napojování inženýrských sítí domů v Radnické ulici do kolektorového systému, přítomnost historických sklepení situaci velmi zkomplikovala. Proto bylo v tomto případě zvoleno řešení – využít sklepy jako součást kolektoru. Nové inženýrské sítě nyní procházejí středověkými zdmi – pod klenbami, kde původně dozrávalo víno a obchodníci schraňovali své zboží před výročními brněnskými trhy. Dochází tak k symbolickému propojení historického podzemí s novodobými stavbami, které svým rozsahem historii pravděpodobně předčí a dalším generacím zanechají nesmazatelný doklad o životním stylu Brňanů v jedenadvacátém století.