Na nároží ulic Solniční a Opletalovy, přímo naproti hotelu Slavie, byl při průzkumu v roce 2006 v hloubce 6 m objeven odpadní a odvodňovací kanál. Byl přimknutý k vnitřní straně hradební zdi, která v té části probíhala jako součást barokního bastionového systému vybudovaného v 17. století.

Stoka vysoká 1,7 metru a šířky 1 metr, byla klenutá z cihel a omítnutá. Podlaha byla rovněž cihelná. Délku stoky však nebylo možné zjistit, neboť ze dvou třetin byla zaplněná kaly a hlínou. Bylo nutné začít s postupným vyklízením. Postupně se objevovaly nové informace a nálezy. Mnoho nejrůznějších přípojek a odbočujících štol bylo většinou zaplněno nečistotami a odpadem. Konstrukce této technické stavby byly provedeny s velkou pečlivostí a zručností, dlouhá nečinnost však i na nich zanechala své stopy. Po jejím vyčištění bylo zjištěno, že pokračuje k východu přímým směrem pod objekty bloku domů mezi Opletalovou a Českou ulicí a vede až na Moravské náměstí.

Odpadní kanál byl podle svého umístění a archivních dokumentů postaven pravděpodobně v druhé polovině 17. století v souvislosti s budováním nového opevnění města. Potvrdila to i dendrochronologická analýza vzorku dubových trámů, na kterých spočívala cihelná podlaha stoky. Kanál byl zahlouben dva metry pod dno středověkého městského příkopu a měl za úkol odvádět odpadní vodu z okolních objektů a zřejmě i z městského příkopu. Vhledem k tomu, že byl propojen i s odpadním kanálem vedoucím ze Špilberku, stahoval vodu i z okolních svahů, které kdysi napájely městský potok. Odvodňovací štola je dnes přístupná pouze poklopem a šachtou z chodníku v České ulici.