Na letním koncertu souboru Plaisirs de Musique si vychutnáte renesanční koktejl hudby z tří království: francouzského, anglického a českého. V programu zazní díla od C. de Sermisyho, P. Attaignanta, J. des Préze, J. P. Sweelincka, A. Willaerta a dalších.

Anglická renesanční hudba má ve svém legendami opředeném panovníkovi Jindřichu VIII. zároveň            i významného autora. Na jeho dvoře máme v roce 1547 dokumentovánu existenci 72 příčných fléten; což však není nic ve srovnání se souborem 220 nástrojů dokumentovaným v roce 1589 ve Stuttgartu. Hlavní těžiště anglického bloku koncertu zahrne skladby renesančních mistrů, které byly provozovány v Anglii za vlády Alžběty I.

Příčná flétna je dnes vnímána jako typicky francouzský nástroj, který svůj vrchol zažíval především v období baroka za časů Ludvíka XIV. Z počátků této tradice, tedy z 16. Století, se z území francouzského království dochovaly mimo jiné sbírky vydavatele, aranžéra, editora a možná i skladatele Pierra Attaignanta. Zazní výběr ze skladeb z jím vydaných sborníků pro renesanční consort, například Claude de Sermisy.

České království nebylo stranou hlavního evropského kulturního proudu. Hudební život zde byl stejně tak velice bohatý a obohacen o mezinárodní kontakty. Vedle proslulé Rožmberské kapely byla hudba na mezinárodní úrovni pěstována především u královského dvora v Praze. Dlouhá léta v kapele Rudolfa II. působil skladatel Jacob Regnart, jehož skladby jsou součástí jedinečného sborníku Codex Jacobides. Skladby z tohoto rukopisu jsou nahrány také na stejnojmenném CD, které vydal v roce 2020 Supraphon.

Účinkují:

Marta Kratochvílová, Radka Kubínová, Anežka Levová,  Anežka Šejnohová — renesanční příčné flétny
Jan Čižmář — renesanční loutna

Koncert se koná za podpory Statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky.

Událost již skončila

Vstupenky
16. 07. 2020
Vstupné

Dospělí - 200 Kč
Senioři - 100 Kč
Mládež (6-15 let) - 100 Kč
ZTP a ZTP/P - 100 Kč