Průzkum podzemí v okolí hotelu Slavie na Solniční ulici přinesl v roce 2002 velmi zajímavý nález. Sondou provedenou přímo před letní zahrádkou restaurace byl objeven v hloubce dvou metrů pod chodníkem podzemní objekt středověké půlválcové bašty.

Od ostatních objevů se tento nález zpočátku nijak nelišil. Vnitřní prostor s ulehlým zásypem se zbytky shnilých výdřev se jevil jako větší sklep. Po vyklizení části závalu však bylo patrné, že se jedná o mnohem cennější záležitost.

Kamenná zeď vystavěná v oblém tvaru dávala tušit, že další překvapení na sebe nenechají dlouho čekat. Po chvíli následného těžení byly odkryty v nezasypané části sklepa středověké střílny – niky osazené klíčovými průstřelnicemi. V tu chvíli bylo jasné, že byla objevena někdejší hradební bašta, ve výškové úrovni, odkud naši předkové bránili své město. Nazývala se „Weise Pulwer Thurm“, tedy Bílá prašná věž.
Byla to jedna z mála věží, které byly zbořeny až v poslední fázi likvidace hradeb a tvořila nároží severní a západní linie středověkého pevnostního pásu. Jak už její název připomíná, sloužila mimo své strategické funkce také jako skladiště střelného prachu. Používat věží pro skladování tohoto nebezpečného, ale strategicky významného materiálu bylo běžnou praxí a logickým bezpečnostním opatřením.

Náhodné výbuchy v době, kdy neexistovaly bleskosvody a v budovách se svítilo otevřeným ohněm, totiž nebyly žádnou výjimkou. Jako příklad lze uvést výbuch sedmdesáti sudů střelného prachu uložených ve věži Veselé brány. Explozi, ke které došlo v roce 1580 a která poškodila mnoho okolních domů a věž brány doslova roztrhla, způsobil zásah blesku.