Výstava je kurátorským výběrem šesti výzkumných projektů mladých architektů. Je sondou do podvědomí nastupující generace, která chce být aktuální, ale uvědomuje si, že už nikdy nemůže být moderní.

Projekty dokumentují, že ztráta morální nadřazenosti spojené s moderním projektem nemusí vést k demoralizaci a relativizace vlastní pozice nemusí vést k chaosu. Vědomí, že jsme pozbyli úběžník společného směřování a že záchrana humanity prostřednictvím moderního projektu se nekoná, nemusí být momentem beznaděje, ale naopak momentem úlevy a revize vlastního postoje. Architekturu nelze definovat souborem všeobecně platných dogmat zdánlivě garantujících její autonomii, stejně tak nelze architekturu relativizovat jako pouhý subjekt společenského diskurzu. Je možné zacházet s obojím v jednom momentu, tady a teď, byť to způsobuje závrať rozostřeného pohledu opilce.

Kurátoři: Jan Kristek, Rostislav Koryčánek, Jaroslav Sedlák

Událost již skončila

Vstupenky
05. 12. 2019 10:10 – 20:20
09. 12. – 11. 12. 2019
Vstupné

Plné vstupné – 120 Kč

Mládež (6 - 15 let) – 210 Kč

Děti (0-6 let) – 0 Kč

ZTP a ZTP/P – 50 Kč

Studenti – 300 Kč

Senioři – 20 Kč